آدرس : شیراز - بلوار امیرکبیر - برج صنعت - واحد 411

شماره تماس : 38384515-071

کد پستی : 7176775644

پست الکترونیک : padidehestakhrpars@gmail.com

 

آدرس تلگرام پدیده استخر پارس   

آدرس تلگرام : www.telegram.me/padidehestakhr

 

    آدرس اینستگرام پدیده استخر پارس    

آدرس اینستگرام : www.instagram.com/padidehestakhr

 

 

 

 

دوشنبه 13 دی 1395